نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
Sociology ( ۱۳ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
کتاب گویا ( ۳۵۹ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب گویا‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۵۹ رکورد از ۷۵۹۴۲۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب گویا
عنوان :ارتباط شناسی (ارتباطات انسانی میان فردی، گروهی، جمعی)
شماره راهنما :‏‫‬‭HM۲۵۸‭‏‫‭‭/م۳۳‮الف‬۴‬
پدیدآور :م‍ح‍س‍ن‍ی‍ان‌ راد، م‍ه‍دی‌
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
کتاب گویا
عنوان :روابط عمومی
شماره راهنما :‏‫‬‭HM۱۲۲۱‏‫‬‭‭/ر۹ ۱۳۸۶‬
پدیدآور :مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور‏‫ (رودکی)‬
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
کتاب گویا
عنوان :اندیشه‌های بنیادین علم ارتباطات
شماره راهنما :‭P۹۱/۲۵‬‭/س۲‮الف‬۸ ۱۳۸۳‬
پدیدآور :س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
کتاب گویا
عنوان :آی‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ن‍وی‍س‍ی‌
شماره راهنما :LB۲۳۶۹‏‫‬‬‭‭‏‫‬‭‏‫‬‬‭‭/ح‌۴آ۹ ۱۳۷۱
پدیدآور :ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
کتاب گویا
عنوان :تاریخ مطبوعات ایران
شماره راهنما :‏‫PN۵۴۴۹‭‬‭/‮الف‬۹‏‫‭ق۱۴۵۳ ۱۳۹۰
پدیدآور :ق‍اس‍م‍ی‌، سیدف‍ری‍د
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
کتاب گویا
عنوان :ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌
شماره راهنما :‏‫‬‭HM۱۲۰۶‏‫‬‭‭‭/‮س‌‬۲‮ج‌‬۲ ۱۳۷۲‬
پدیدآور :س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
کتاب گویا
عنوان :وسائل ارتباط جمعی
شماره راهنما :P۹۰‭‭/‮م‌‬۶۷و۵ ۱۳۷۱‬
پدیدآور :م‍ع‍ت‍م‍دن‍ژاد، ک‍اظم‌
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
کتاب گویا
عنوان :نظریه‌های رسانه
شماره راهنما :‏‫‬‮‭P۹۰‫‬‮‭/م۸۷ن۶ ۱۳۸۹
پدیدآور :م‍ه‍دی‌زاده‌، سیدم‍ح‍م‍د
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
کتاب گویا
عنوان :نظریه‌های جامعه اطلاعاتی
شماره راهنما :HM۲۵۸‭/و۲‮ن‌‬۶ ۱۳۸۰‬
پدیدآور :وب‍س‍ت‍ر، ف‍ران‍ک‌
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
کتاب گویا
عنوان :مددکاری اجتماعی در قرن ۲۱
شماره راهنما :
پدیدآور :گلیکن، ‏‫مورلی دی.‬
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
کتاب گویا
عنوان :آراء و نظریه‌ها در علوم انسانی
شماره راهنما :
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
کتاب گویا
عنوان :آسیب شناسی اجتماعی جامعه شناسی انحرافات
شماره راهنما :
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
کتاب گویا
عنوان :آسیب شناسی اجتماعی جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
شماره راهنما :
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
کتاب گویا
عنوان :اصول و مبانی جامعه شناسی
شماره راهنما :
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
کتاب گویا
عنوان :افسون زدگی جدید هویت چهل تکه و تفکر سیار
شماره راهنما :
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
کتاب گویا
عنوان :آن‍ات‍وم‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌: م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
شماره راهنما :
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
کتاب گویا
عنوان :اندیشه‌های بنیادی در جامعه شناسی
شماره راهنما :
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
کتاب گویا
عنوان :ایجاد نمایه‌ی کسب و کار
شماره راهنما :
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
کتاب گویا
عنوان :ایدئولوژی و اتوپیا
شماره راهنما :
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
کتاب گویا
عنوان :ایران، هویت، ملیت، قومیت (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)‬
شماره راهنما :
نوع ماده :کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو