نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:مقاله فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۵۶۳۸ رکورد از ۷۴۵۵۴۶ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
مقاله فارسی
عنوان :طراحی فرآیندی ....
شماره راهنما :
پدیدآور :س‍لام‍ی‌، رض‍ا
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی
2.
مقاله فارسی
عنوان :طراحی فرآیندی برای ...
شماره راهنما :۶۵۸م
پدیدآور :س‍لام‍ی‌، رض‍ا
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
3.
مقاله فارسی
عنوان :جایگاه حق ب حداقل رفاه اجتماعی در نظام بین المللی حقوق بشر
شماره راهنما :۵۷ مجله، ش ۵۹، ۱۳۹۷
تاریخ نشر :۱۳۹۷
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
4.
مقاله فارسی
عنوان :قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی
شماره راهنما :۵۷ مجله، ش ۵۹، ۱۳۹۷
تاریخ نشر :۱۳۹۷
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
5.
مقاله فارسی
عنوان :معیار معقوق بودن در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و تبییین آن از سوی شعب مقدماتی
شماره راهنما :۵۷ مجله، ش ۵۹، ۱۳۹۷
تاریخ نشر :۱۳۹۷
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
6.
مقاله فارسی
عنوان :تداوم عدالت تبعیض آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۹۷
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
7.
مقاله فارسی
عنوان :چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل
شماره راهنما :۵۷ مجله، ش ۵۹، ۱۳۹۷
تاریخ نشر :۱۳۹۷
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
8.
مقاله فارسی
عنوان :تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا
شماره راهنما :۵۷ مجله، ش ۵۹، ۱۳۹۷
تاریخ نشر :۱۳۹۷
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
9.
مقاله فارسی
عنوان :قانون حاکم در دعاوی بین المللی مالکیت فکری
شماره راهنما :۵۷ مجله، ش ۵۹، ۱۳۹۷
تاریخ نشر :۱۳۹۷
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
10.
مقاله فارسی
عنوان :نمایه مقالات شماره های ۵۷ و ۵۸ مجله حقوقی بین المللی
شماره راهنما :۵۷ مجله، ش ۵۹، ۱۳۹۷
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
11.
مقاله فارسی
عنوان :قاعده منع توسل به زور و دفاع مشروع در شرایط قابل پیش بینی
شماره راهنما :۶۸ مجله، ش ۴۴، ۱۳۹۴
تاریخ نشر :۱۳۹۴
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
12.
مقاله فارسی
عنوان :دیدگاه ها و رویه های متناقض حقوق بشر در ایران پس از انقلاب
شماره راهنما :۶۸ مجله، ش ۴۴، ۱۳۹۴
تاریخ نشر :۱۳۹۴
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13.
مقاله فارسی
عنوان :ابعاد مختلف حق شرط، معاهدات حقوق بشری و تحلیلی اجمالی بر حق شرط کشورهای اسلامی و منوانسیون منع تبعیض علیه زنان
شماره راهنما :۶۸ مجله، ش ۴۴، ۱۳۹۴
تاریخ نشر :۱۳۹۴
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14.
مقاله فارسی
عنوان :پند نیاکان: سیرت پادشاهان در آرای سیاسی سعدی
شماره راهنما :۶۸ مجله، ش ۴۴، ۱۳۹۴
تاریخ نشر :۱۳۹۴
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
15.
مقاله فارسی
عنوان :مواضع کلامی شیعه در برابر تروریسم
شماره راهنما :۶۳ مجله، ش ۷۷، ۱۳۹۶
تاریخ نشر :۱۳۹۶
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
16.
مقاله فارسی
عنوان :برداشتی سازه انگارانه از ریشه های تروریسم در غرب آسیا
شماره راهنما :۶۳ مجله، ش ۷۷، ۱۳۹۶
تاریخ نشر :۱۳۹۶
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
17.
مقاله فارسی
عنوان :استراتژی بازیگران و مسئله تروریسم در غرب آسیا
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۹۶
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
18.
مقاله فارسی
عنوان :تروریسم و جرایم سازمان یافته، مطالعه موردی پ. ک. ک
شماره راهنما :۶۳ مجله، ش ۷۷، ۱۳۹۶
تاریخ نشر :۱۳۹۶
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
19.
مقاله فارسی
عنوان :هزینه های اقتصادی تروریسم در غرب آسیا، بررسی تحلیلی
شماره راهنما :۶۳ مجله، ش ۷۷، ۱۳۹۶
تاریخ نشر :۱۳۹۶
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
20.
مقاله فارسی
عنوان :ضد تروریسم نوین
شماره راهنما :۶۳ مجله، ش ۷۷، ۱۳۹۶
تاریخ نشر :۱۳۹۶
نوع ماده :مقاله فارسی
مقاله فارسی
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو