نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
اداره امور ( ۲۰۷۱ )
مدیریت ( ۱۵۳۶ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
مترجم ( ۹۹۵۲ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
امیرکبیر ( ۳۶۷۰ )
نشر نی ( ۲۸۴۷ )
نشر مرکز ( ۲۲۰۸ )
ققنوس ( ۱۶۴۳ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
بیشتر...
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی- عربی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۵۴۹۴۹ رکورد از ۷۵۹۴۲۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :حقوق جزای عمومی
شماره راهنما :‭K۵۰۱۵/۴‭/‮الف‬۵ ح۷‬
پدیدآور :اس‍ت‍ف‍ان‍ی‌، گ‍اس‍ت‍ون‌
تاریخ نشر :‭ ۱۳۷۷
ناشر :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
کتاب
عنوان :آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری
شماره راهنما :‭KZ۶۲۷۵‬‭/س۲ آ۴
پدیدآور :دیوان بین المللی دادگستری
تاریخ نشر :‭۱۳۹۴‬
ناشر :دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
کتاب
عنوان :‏‫بانکداری اختصاصی (VIP) بررسی بانکداری اختصاصی در ایران و ...‬
شماره راهنما :‏‫‭HG۱۹۷۸‏‫‬‭/‮الف‬۵ب۲ ۱۳۹۳
پدیدآور :اسماعیل‌نیا، مصطفی
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۳.‬
ناشر :ادبستان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری
4.
کتاب
عنوان :حسابداری پیشرفته بخش عمومی با رویکرد گزارشگری مالی چند سطحی
شماره راهنما :HJ۹۷۴۱‭/ف۲ب۲‬
پدیدآور :ب‍اب‍اج‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
تاریخ نشر :‏‫‬،۱۳۹۴
ناشر :دانشگاه علامه طباطبایی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
کتاب
عنوان :ق‍ص‍ه‌ م‍ا ب‍ه‌ س‍ر رس‍ی‍د
شماره راهنما :‏‫‭PIR۸۰۰۷‏‫‭/ق۵۵
پدیدآور :ج‍م‍ال‌زاده‌، سیدم‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۱
ناشر :س‍خ‍ن‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
کتاب
عنوان :گزیده‌ی آثار کورس سلحشور
شماره راهنما :‏‫PIR۸۰۹۸‭‬‭ /ل۳۵آ۱۸‬
پدیدآور :س‍ل‍ح‍ش‍ور، ک‍وروش‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۹
ناشر :نشر قطره
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
کتاب
عنوان :ف‍ی‍ل‌ در پ‍رون‍ده‌
شماره راهنما :‏‫‭PG۱۴۱۸‏‫‭/ن۹ف۹
پدیدآور :ن‍وزی‍س‌، ب‍ران‍ی‍س‍لاو
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۵ ‬
ناشر :ک‍ارن‍ام‍ه‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
کتاب
عنوان :بدن
شماره راهنما :‏‫‬‭PN۲۰۶۱‏‫‬‭/ر۳ف۹
پدیدآور :رحیمی، محمودرضا
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۹
ناشر :افراز
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
کتاب
عنوان :شکارچی را به عروسی‌ام دعوت کن
شماره راهنما :‏‫PIR۸۲۰۱‭‬‭/ک۴۴۷ش۸‬
پدیدآور :لک، مسعود
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۰
ناشر :افراز
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
کتاب
عنوان :نگاهی به دروازه غار
شماره راهنما :‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/‍ه۸۹م‬۵‬
پدیدآور :م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‍ی‌، احمد
تاریخ نشر :‏‫، ‏‫‬‏۱۳۹۴
ناشر :ثالث
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
کتاب
عنوان :مطالعات آماده سازی تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره راهنما :HC۴۷۱‭/‮الف‬۹م۶‬
پدیدآور :موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه
تاریخ نشر :‭۱۳۷۸‬
ناشر :سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی
نوع ماده :کتاب
کتاب[سند]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
کتاب
عنوان :مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن ‭ ۵-۷)‬مهرماه‭(۱۳۸۳ ‬
شماره راهنما :TA۳۶۸‭/س۲۴‬
پدیدآور :کارگاه مشترک ایران و ژاپن: تبادل تجربیات برای زندگی ایمن و کاهش خطرپذیری در زلزله ‭۱۳۸۳)‬:تهران)
تاریخ نشر :‭۱۳۸۴‬
ناشر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نوع ماده :کتاب
کتاب88
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
کتاب
عنوان :نسب‌نامه شاخه‌ای از طباطبائی‌های تبریز
شماره راهنما :‏‫СS۳۰۲۰‭‭/ت۴ط۲‬
پدیدآور :ت‍راب‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ج‍م‍ال‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۷۶
ناشر :سازمان اسناد ملی ایران، مدیریت منطقه شمال غرب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
کتاب
عنوان :توصیف و تحلیلی از ساختمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایل قشقائی
شماره راهنما :DSR۷۲‭/ق۵پ۹‬
پدیدآور :پ‍ی‍م‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌الله
تاریخ نشر :‭۱۳۴۷‬
ناشر :دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
نوع ماده :کتاب
کتاب88
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
کتاب
عنوان :مجموعه مقالات ارائه شده در دومین و سومین سمینار زن در جامعه
شماره راهنما :HQ۱۲۴۰‭/م۳۳‬
پدیدآور :سمینار سیمای زن در جامعه ( دومین:‭۱۳۷۴ ‬: تهران)
تاریخ نشر :‭۱۳۷۴‬
ناشر :دانشگاه الزهرا (س)
نوع ماده :کتاب
کتاب88
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
کتاب
عنوان :مجموعه مقالات همایش علم و فناوری
شماره راهنما :LC۱۵۶۸‭/‮ه‌‬۸۸‬
پدیدآور :همایش علم و فناوری آینده و راهبردها (‭۱۳۷۹ ‬: تهران)
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬
ناشر :مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت علوم و تکنولوژی
نوع ماده :کتاب
کتاب88
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
کتاب
عنوان :مجموعه خلاصه مقالات دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران
شماره راهنما :QR۴۶‭/م۳۳‬
پدیدآور :کنگره سراسری میکروب شناسی ایران( دهمین:‭۱۳۸۸ ‬: ایلام)
تاریخ نشر :‭۱۳۸۸‬
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی ایلام
نوع ماده :کتاب
کتاب88
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
کتاب
عنوان :مجموعه مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت امیرحسن علاء سجزی دهلوی( سعدی هند) [ ۳ - ۱ اسفند ماه ۱۳۸۶/ ۲۲ فوریه ۲۰۰۸]
شماره راهنما :‏‫‭PIR۵۴۴۲‏‫‭/ھ۸
پدیدآور :همایش بین‌المللی بزرگداشت امیر حسن علاء سجزی دهلوی
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۸
ناشر :دانشگاه سیستان و بلوچستان، مرکز مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
کتاب
عنوان :مجموعه مقالات همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی
شماره راهنما :TK۵۱۰۵/۸‭/م۳۳‬
پدیدآور :همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی (‭۱۳۸۰ ‬: کیش)
تاریخ نشر :‭۱۳۸۰‬
نوع ماده :کتاب
کتاب88
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
کتاب
عنوان :مجموعه مقالات چاپ شده در مجلات و محافل داخلی و بین المللی
شماره راهنما :TA۵۱‭/م۳۳‬
پدیدآور :دانشگاه علم و صنعت ایران
تاریخ نشر :‭۱۳۸۴‬
ناشر :دانشگاه علم و صنعت ایران
نوع ماده :کتاب
کتاب88
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو