رکورد قبلیرکورد بعدی

" تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی "


سازمان : دانشکده مدیریت و حسابداری
نوع ماده : کتاب فارسی- عربی
زبان اثر : فارسی
شماره رکورد : 185907
شماره : ‭۹۶۵۳‬
رده بندی کنگره : ‏‫HD۳۷‭‬ ‭‭/ف۲ر۲۶ ۱۳۸۶‬
شابک : دوره 978-964-8891-39-3
سرشناسه : رحمان سرشت، حسین
عنوان و نام پدیدآور : تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی [کتاب]/ حسین رحمان سرشت
وضعيت نشر : تهران : دوران ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ ۲ج.‬: مصور
يادداشت : جلد اول کتاب حاضر قبلا تحت عنوان"نظریه های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسا نوین گرایی " توسط موسسه فرهنگی انتشاراتی فن و هنر منتشر شده است
يادداشت : چاپی
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه
مندرجات : ج.۱. دوران تجددگرایی، مدرنیزم.- ج.۲.دوران پساتجددگرایی، پست مدرنیزم.-
موضوع : سازمان
موضوع : مدیریت
رده بندی ديویی : ‭۶۵۸/۱‬‭‮رح‬- ت‬
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۲۷۳۱۱
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۲۷۳۱۲
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۲۷۹۷۵
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۲۷۹۷۶
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۲۷۹۷۷
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 105۲۷۹۷۸
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۳۱۶۰۵
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۳۱۶۰۶
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۳۱۶۰۷
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۳۱۶۰۸
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۳۱۶۰۹
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۳۱۶۱۰
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 105۳۱۶۱۱
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۳۱۶۱۲
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۳۱۶۱۳
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۳۱۶۱۴
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۶۸۱۹
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۶۸۲۰
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۷۴۳۵
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۷۴۳۶
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۷۴۳۷
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۷۴۳۸
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۷۴۳۹
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۷۵۳۱
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۷۵۳۲
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۷۵۳۳
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۷۵۳۴
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۷۵۳۵
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۷۵۳۸
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۷۵۳۹
کد دسترسی به فیزیک کتاب در قفسه : 5۴۷۵۴۰
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده مدیریت و حسابداری۳۱۶۰۸۱در امانت‭۱۳۹۷/۰۷/۰۴‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۳۱۶۰۹۱در امانت‭۱۳۹۸/۰۷/۲۹‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۳۱۶۱۴۲در امانت‭۱۳۹۷/۰۷/۰۴‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۴۷۴۳۸۲در امانت‭۱۳۹۸/۱۱/۲۶‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۴۷۵۳۲۲در امانت‭۱۳۹۸/۱۰/۲۵‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۴۷۵۳۵۲در امانت‭۱۴۰۱/۰۳/۲۵‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۴۷۵۴۰۱در امانت‭۱۴۰۱/۰۳/۲۵‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۲۷۳۱۱۱موجود‭‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۲۷۳۱۲۲موجود‭‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۲۷۹۷۵۱موجود‭‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۲۷۹۷۶۱موجود‭‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۲۷۹۷۷۲موجود‭‬
مخزن مفقودی دانشکده مدیریت و حسابداری۲۷۹۷۸۲موجود‭‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۳۱۶۰۵۱موجود‭‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۳۱۶۰۶۱موجود‭‬
نظرسنجی