پرسش و پاسخ - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توان عضو کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی شد؟
( تعداد ارجاع :3500 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۳/۲۸ )
شرایط استفاده و مدت استفاده از منابع چاپی کتابخانه به چه صورت است؟
( تعداد ارجاع :1572 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۳/۲۸ )
آیا برای اعضای کتابخانه دیجیتالی امکان تمدید غیرحضوری وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :1001 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۳/۲۷ )
کتابخانه شخصی
منظور از کتابخانه شخصی در کتابخانه دیجیتال چیست؟
( تعداد ارجاع :1758 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۳/۱۹ )
پايگاههاي اطلاعاتي
دانشگاه علامه طباطبایی به چه پایگاه های اطلاعاتی دسترسی دارد؟
( تعداد ارجاع :1178 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۳/۲۳ )