پرسش و پاسخ - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توان عضو کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی شد؟
( تعداد ارجاع :2798 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۰۷/۱۳ )
شرایط استفاده و مدت استفاده از منابع چاپی کتابخانه به چه صورت است؟
( تعداد ارجاع :1301 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۰۷/۱۲ )
آیا برای اعضای کتابخانه دیجیتالی امکان تمدید غیرحضوری وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :736 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۰۷/۱۰ )
کتابخانه شخصی
منظور از کتابخانه شخصی در کتابخانه دیجیتال چیست؟
( تعداد ارجاع :1548 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۰۷/۱۲ )
پايگاههاي اطلاعاتي
دانشگاه علامه طباطبایی به چه پایگاه های اطلاعاتی دسترسی دارد؟
( تعداد ارجاع :966 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۰۷/۱۲ )