رکورد قبلیرکورد بعدی

" تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی "


سازمان : دانشکده مدیریت و حسابداری
نوع ماده : کتاب فارسی- عربی
زبان اثر : فارسی
شماره رکورد : 185907
شماره : ‭۹۶۵۳‬
رده بندی کنگره : ‏‫HD۳۷‭‬ ‭‭/ف۲ر۲۶ ۱۳۸۶‬
شابک : دوره 978-964-8891-39-3
سرشناسه : رحمان سرشت، حسین
عنوان و نام پدیدآور : تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی [کتاب]/ حسین رحمان سرشت
وضعيت نشر : تهران : دوران ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ ۲ج.‬: مصور
يادداشت : جلد اول کتاب حاضر قبلا تحت عنوان"نظریه های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسا نوین گرایی " توسط موسسه فرهنگی انتشاراتی فن و هنر منتشر شده است
يادداشت : چاپی
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : کتابنامه
مندرجات : ج.۱. دوران تجددگرایی، مدرنیزم.- ج.۲.دوران پساتجددگرایی، پست مدرنیزم.-
موضوع : سازمان
موضوع : مدیریت
رده بندی ديویی : ‭۶۵۸/۱‬‭‮رح‬- ت‬
محل و شماره بازیابی : ۲۷۳۱۱
محل و شماره بازیابی : ۲۷۳۱۲
محل و شماره بازیابی : ۲۷۹۷۵
محل و شماره بازیابی : ۲۷۹۷۶
محل و شماره بازیابی : ۲۷۹۷۷
محل و شماره بازیابی : ۲۷۹۷۸
محل و شماره بازیابی : ۳۱۶۰۵
محل و شماره بازیابی : ۳۱۶۰۶
محل و شماره بازیابی : ۳۱۶۰۷
محل و شماره بازیابی : ۳۱۶۰۸
محل و شماره بازیابی : ۳۱۶۰۹
محل و شماره بازیابی : ۳۱۶۱۰
محل و شماره بازیابی : ۳۱۶۱۱
محل و شماره بازیابی : ۳۱۶۱۲
محل و شماره بازیابی : ۳۱۶۱۳
محل و شماره بازیابی : ۳۱۶۱۴
محل و شماره بازیابی : ۴۶۸۱۹
محل و شماره بازیابی : ۴۶۸۲۰
محل و شماره بازیابی : ۴۷۴۳۵
محل و شماره بازیابی : ۴۷۴۳۶
محل و شماره بازیابی : ۴۷۴۳۷
محل و شماره بازیابی : ۴۷۴۳۸
محل و شماره بازیابی : ۴۷۴۳۹
محل و شماره بازیابی : ۴۷۵۳۱
محل و شماره بازیابی : ۴۷۵۳۲
محل و شماره بازیابی : ۴۷۵۳۳
محل و شماره بازیابی : ۴۷۵۳۴
محل و شماره بازیابی : ۴۷۵۳۵
محل و شماره بازیابی : ۴۷۵۳۸
محل و شماره بازیابی : ۴۷۵۳۹
محل و شماره بازیابی : ۴۷۵۴۰
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده مدیریت و حسابداری۳۱۶۰۸۱در امانت‭۱۳۹۷/۰۷/۰۴‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۳۱۶۰۹۱در امانت‭۱۳۹۸/۰۷/۲۹‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۳۱۶۱۴۲در امانت‭۱۳۹۷/۰۷/۰۴‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۴۷۴۳۶۲در امانت‭۱۴۰۲/۰۱/۱۸‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۴۷۴۳۸۲در امانت‭۱۳۹۸/۱۱/۲۶‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۴۷۵۳۲۲در امانت‭۱۳۹۸/۱۰/۲۵‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۴۷۵۳۵۲در امانت‭۱۴۰۱/۰۳/۲۵‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۴۷۵۴۰۱در امانت‭۱۴۰۱/۰۳/۲۵‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۲۷۳۱۱۱موجود‭‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۲۷۳۱۲۲موجود‭‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۲۷۹۷۵۱موجود‭‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۲۷۹۷۶۱موجود‭‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۲۷۹۷۷۲موجود‭‬
مخزن مفقودی دانشکده مدیریت و حسابداری۲۷۹۷۸۲موجود‭‬
دانشکده مدیریت و حسابداری۳۱۶۰۵۱موجود‭‬
نظرسنجی