پرسش و پاسخ - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توان عضو کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی شد؟
( تعداد ارجاع :3519 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۴/۲۹ )
شرایط استفاده و مدت استفاده از منابع چاپی کتابخانه به چه صورت است؟
( تعداد ارجاع :1584 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۴/۲۸ )
آیا برای اعضای کتابخانه دیجیتالی امکان تمدید غیرحضوری وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :1009 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۴/۲۷ )
کتابخانه شخصی
منظور از کتابخانه شخصی در کتابخانه دیجیتال چیست؟
( تعداد ارجاع :1763 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۴/۲۰ )
پايگاههاي اطلاعاتي
دانشگاه علامه طباطبایی به چه پایگاه های اطلاعاتی دسترسی دارد؟
( تعداد ارجاع :1182 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۴/۲۴ )