پرسش و پاسخ - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توان عضو کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی شد؟
( تعداد ارجاع :3012 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۱۱/۱۴ )
شرایط استفاده و مدت استفاده از منابع چاپی کتابخانه به چه صورت است؟
( تعداد ارجاع :1408 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۱۱/۱۴ )
آیا برای اعضای کتابخانه دیجیتالی امکان تمدید غیرحضوری وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :833 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۱۱/۱۱ )
کتابخانه شخصی
منظور از کتابخانه شخصی در کتابخانه دیجیتال چیست؟
( تعداد ارجاع :1605 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۱۱/۱۰ )
پايگاههاي اطلاعاتي
دانشگاه علامه طباطبایی به چه پایگاه های اطلاعاتی دسترسی دارد؟
( تعداد ارجاع :1033 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۱۱/۱۰ )