نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب گویا ( ۱۰۲۸۳ )
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب گویا‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۰۲۸۳ رکورد از ۸۰۲۰۸۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : جامعه شناسی هنر
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : جامعه مدنی دولت و نو سازی در ایران معاصر
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : جامعه‌های انسانی مقدمه‌ای بر جامعه شناسی کلان
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : جهان بینی علمی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : جهانی سازی و مسائل آن
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : جهانی شدن و آینده دموکراسی: منظومه پساملی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : چکیده ی آثار آنتونی گیدنز
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : خلاقیت در کسب و کار: برطرف کردن موانع نامرعی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : در قلمرو فرهنگ
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : درآمدی بر جامعه شناسی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : درآمدی بر جامعه (با تاکید بر نظریه‌های کارکردگرایی، ستیز، و کنش متقابل نمادی)
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : درآمدی بر نظریه‌های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : درآمدی به جامعه شناسی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : دفاع اجتماعی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : دگرگونیهای اجتماعی در جامعه اطلاعاتی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : دموکراسی در جوامع مدرن
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : دموکراسی و سنتهای مدنی: سرمایه اجتماعی و سنت‌های مدنی در ایتالیای مدرن
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : دورکم
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
کتاب گویا
کتاب گویا[منبع الکترونیکی]
عنوان : دولت در جوامع سرمایه داری پیشرفته
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو