نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب لاتین ( ۲۹۹۰۱۶ )
موضوعات مرتبط
Economics ( ۱۹۲۸ )
Electronic books ( ۱۷۹۰ )
Management ( ۸۱۳ )
Strategic planning ( ۷۹۴ )
Leadership ( ۷۶۹ )
پدیدآوران مرتبط
ebrary, Inc ( ۱۳۸۸ )
NetLibrary, Inc ( ۱۰۷۸ )
ProQuest (Firm) ( ۹۹۰ )
Ebooks Corporation ( ۲۲۲ )
ناشران مرتبط
Routledge ( ۱۰۳۳۶ )
Springer, ( ۹۸۱۹ )
Springer ( ۸۵۵۰ )
Routledge, ( ۵۴۸۸ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۹۹۰۱۶ رکورد از ۷۹۶۳۳۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : A preface to literary analysis
پدیدآور : Zitner, Sheldon P.
تاریخ نشر : 1964.
شماره راهنما :‭PN45‬‭.Z58‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Parkinson's law, or the pursuit of progress With illus
پدیدآور : Parkinson, Cyril Northcote 1909-
تاریخ نشر : c1957,1960].
شماره راهنما :‭PN6175‬‭.P37‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Literature as experience
پدیدآور : Bacon, Wallace A. 1914-
تاریخ نشر : 1959.
شماره راهنما :‭PN47‬‭.B33‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Andromaque; tragedie, avce une notice biographique, une notice historique et litteraire, un lexique, des notes explicativs des Documents, des Jugement, par Bernard, un questionnaire et des sujects de devoirs par Bernard Lalander
پدیدآور : Racin, Jean Bapthiste, 1639-1699
تاریخ نشر : 1965].
شماره راهنما :‭PQ1890‬‭.A387‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Wit, Humour and fancy of Persia
تاریخ نشر : 1923.
شماره راهنما :‭PN6222‬‭.P4,K8 1923‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Outline of comparative literature from Dante Alighieri to Eugene O'Neill
پدیدآور : Friederich, Werner Paul, 1905-
تاریخ نشر : c.1954.
شماره راهنما :‭PN871‬‭.F75‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : The golden thread
پدیدآور : Buck, Philo Melvin, 1877-
تاریخ نشر : 1931.
شماره راهنما :‭PN523‬‭.B82‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : A portrait of Andre Malraux
پدیدآور : Payne, Robert, 1911-
تاریخ نشر : 1970].
شماره راهنما :‭PQ2625‬‭.A716,Z79‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : La condition humaine
پدیدآور : Malraux, Andre, 1901-1976
تاریخ نشر : c1946].
شماره راهنما :‭PQ2625‬‭.A716,C65 1964‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Adieu la vie, adieu l'amour
پدیدآور : Lanoux, Armand
تاریخ نشر : c1977.
شماره راهنما :‭PQ2623‬‭.A555,A65‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Ionesco: a study of his plays
پدیدآور : Coe, Richard N
تاریخ نشر : 1971.
شماره راهنما :‭PQ2617‬‭.O6,Z6 1971‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Four plays
پدیدآور : Ionesco, Eugene
تاریخ نشر : 1958].
شماره راهنما :‭PQ2617‬‭.O6,A23 1958‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Tiger at the gates
پدیدآور : Giraudoux, Jean, 1882-1944
تاریخ نشر : 1955.
شماره راهنما :‭PQ2613‬‭.I74,G83 1955‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Reflections on the theatre, and other writings
پدیدآور : Genet, Jean, 1910-
تاریخ نشر : 1972.
شماره راهنما :‭PQ2613‬‭.E53,P344‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Letters to Roger Blin
پدیدآور : Genet, Jean, 1910-
تاریخ نشر : 1969].
شماره راهنما :‭PQ2613‬‭.E53,L43‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Albert Camus
پدیدآور : Bree, Germaine
تاریخ نشر : 1964.
شماره راهنما :‭PQ2605‬‭.A3734,Z554‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Camus
پدیدآور : Masters, Brian
تاریخ نشر : 1974.
شماره راهنما :‭PQ2605‬‭.A3734,Z7213‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Endgame
پدیدآور : Beckett, Samuel, 1906-
تاریخ نشر : 1958].
شماره راهنما :‭PQ2603‬‭.E378,F53‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Waiting for Godot
پدیدآور : Beckett, Samuel, 1906-
تاریخ نشر : 1968].
شماره راهنما :‭PQ2603‬‭.E378,W3‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Collected works
پدیدآور : Artaud, Antonin, 1896-1948
تاریخ نشر : 1974.
شماره راهنما :‭PQ2601‬‭.R677,A23‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو