نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
ایران ( ۱۲ )
ج‍ن‍گ‌ ( ۱۱ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:منابع جغرافیایی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۲۳ رکورد از ۸۰۳۹۹۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : اولین نقشه برجسته نمای ایران [نقشه]
پدیدآور : طرح، ترسیم، کارتوگرافی و لیتوگرافی از موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۲‬=‭۱۹۸۴‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۱‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : نمودار تاریخی ایران و جهان: نگاهی تطبیقی به مهمترین رویدادهای تاریخ و تمدن ملتها، اقوام و سرزمینها، از آغاز تا کنون
پدیدآور : تالیف و تنظیم: علی‌اکبر محمودیان
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۰‬=‭۱۹۹۲‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۲‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : نقشه عمومی جمهوری اسلامی ایران [نقشه]
پدیدآور : تهیه، طرح، لیتوگرافی و چاپ از گیتاشناسی
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : نقشه گسترش در اسلام و جهان [نقشه]
پدیدآور : تهیه و چاپ از گیتاشناسی
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : نقشه تهران بزرگ [نقشه]
پدیدآور :موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب، تولید کننده
تاریخ نشر : ‭۱۳۱۵‬=‭۱۹۳۶‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : نقشه آموزشی ترکمنستان (طبیعی - سیاسی) [نقشه]
پدیدآور : طرح، ترسیم، کارتوگرافی، لیتوگرافی و چاپ از موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۸‬=‭۲۰۰۰‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : نقشه آموزشی آذربایجان و ارمنستان (طبیعی - سیاسی) [نقشه]
پدیدآور : طرح، ترسیم، کارتوگرافی، لیتوگرافی و چاپ از موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۸‬=‭۲۰۰۰‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۷‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : نقشه آموزشی ترکیه (طبیعی - سیاسی) [نقشه]
پدیدآور : طرح، ترسیم، کارتوگرافی، لیتوگرافی و چاپ از موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۸‬=‭۲۰۰۰‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : نقشه آموزشی عراق (طبیعی - سیاسی) [نقشه]
پدیدآور : طرح، ترسیم، کارتوگرافی، لیتوگرافی و چاپ از موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۸‬=‭۲۰۰۰‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : نقشه آموزشی افغانستان (طبیعی - سیاسی) [نقشه]
پدیدآور : طرح، ترسیم، کارتوگرافی و لیتوگرافی و چاپ از موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۸‬=‭۲۰۰۰‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۱۰‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : نقشه آموزشی پاکستان (طبیعی - سیاسی) [نقشه]
پدیدآور : طرح، ترسیم، کارتوگرافی، لیتوگرافی و چاپ از موسسه جغرافیائی سحاب
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۸‬=‭۲۰۰۰‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۱۱‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : نقشه تاریخی خط سیر لشکرکشی اسکندر مقدونی به مشرق زمین [نقشه]‭Historical map of alexander's eastern expeditions and conquest :‬
پدیدآور :موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب، تولیدکننده
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۱۲‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : جهان نما سیاسی [نقشه]
پدیدآور : طراحی، ترسیم، کارتوگرافی و لیتوگرافی از موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب
تاریخ نشر : ‭۱۳۱۵‬=‭۱۹۳۶‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۱۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : تقسیمات کشوری - اوضاع طبیعی - خطوط ارتباطی جمهوری اسلامی ایران [نقشه]
پدیدآور : طرح، ترسیم، کارتوگرافی و لیتوگرافی از موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب
تاریخ نشر : ‭۱۳۱۵‬=‭۱۹۳۶‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۱۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : جهان نما طبیعی و سیاسی [نقشه]
پدیدآور : موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۱۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : ‭New map of tehran‬ [نقشه]
پدیدآور : سازمان گیتاشناسی
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۱۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : تهران منطقه‌ای شامل مناطق بیست گانه و محلات تهران [نقشه]
پدیدآور : طرح، ترسیم، کارتوگرافی از موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۸‬=‭۱۹۹۰‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۱۷‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : ‭Map of city greater isfahan, Isfahan-e-Bozorg‬ [نقشه]
پدیدآور : طرح، تهیه، لیتوگرافی و چاپ از سازمان جغرافیائی و کارتوگرافی گیتاشناسی
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۱۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : نقشه برجسته نمای تهران - شمال [نقشه]
پدیدآور : موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۸‬=‭۱۹۹۰‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۱۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
منابع جغرافیایی
منابع جغرافیایی[نقشه جغرافیایی]
عنوان : ایران در زمان ساسانیان قبل از ظهور اسلام ‭ ۲۲۴)‬تا‭ ۶۵۲ ‬میلادی) [نقشه]
پدیدآور : موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب
تاریخ نشر : ‭۱۳۶۸‬=‭۱۹۹۰‬.
شماره راهنما :‭‮ن‌ج‬۲۰‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو