نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:منابع جغرافیایی لات...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۷ رکورد از ۸۰۳۹۹۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : Sahab new map of the world political edition [Maps]
پدیدآور : Sahab geographic
شماره راهنما :‭M1‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : TheWorld map: Political edition [Maps]
پدیدآور : Kummerly+Frey
شماره راهنما :‭M2‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : TheAlps europe's backbone [Maps]
پدیدآور : National geographic magazine
تاریخ نشر : 1965.
شماره راهنما :‭M3‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : Switzerland, Austria and northern italy [Maps]
پدیدآور : National geographic magazine
تاریخ نشر : 1965.
شماره راهنما :‭M4‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : Central europe including the balkan states [Maps]
پدیدآور : National geographic magazine
تاریخ نشر : 1951.
شماره راهنما :‭M5‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : The World [Maps]
پدیدآور :National geographic magazine
تاریخ نشر : 1957.
شماره راهنما :‭M6‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : Poland and czechoslovakia [Maps]
پدیدآور :National geographic magazine
تاریخ نشر : 1958.
شماره راهنما :‭M7‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : France belgium and the netherlands [Maps]
پدیدآور :National geographic magazine
تاریخ نشر : 1960.
شماره راهنما :‭M8‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : Europe [Maps]
پدیدآور :National geographic magazine
تاریخ نشر : 1962.
شماره راهنما :‭M9‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : Western europe [Maps]
پدیدآور :National geographic magazine
تاریخ نشر : 1961.
شماره راهنما :‭M10‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : Northern europe [Maps]
پدیدآور :National geographic magazine
تاریخ نشر : 1954.
شماره راهنما :‭M11‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : Central europe and the Mediterranean [Maps]
پدیدآور :National geographic magazine
تاریخ نشر : 1939.
شماره راهنما :‭M12‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : General map mediterranean middle and near east [Maps]
پدیدآور :American map company
شماره راهنما :‭M13‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : Geological map of the soltanieh mountains [Maps]
شماره راهنما :‭M14‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : Atourist guide to Tehran & tourist map of north of tehran [Maps]
شماره راهنما :‭M15‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN [map]
پدیدآور : Geographical Organization of the I.R of Irans Armed forces
تاریخ نشر : 2001.
ناشر : Geographical Organization of the I.R of Irans Armed forces
شماره راهنما :‭219jm‬
مرکز :کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری
17.
latin cartographic materials
latin cartographic materials [cartographic materials]
عنوان : Asia_ Europe Transportation Map
پدیدآور : sahab geoghraphic
ناشر : sahab geoghraphic.
شماره راهنما :‭236jm‬
مرکز :کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو