نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Linguistics ( ۳۷ )
Literature ( ۲۶ )
Education ( ۱۶ )
Philosophy ( ۱۲ )
Psychology ( ۱۰ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
IGI Publishing ( ۱۲ )
Pergamon ( ۱۰ )
JAI Press, ( ۸ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پیایند لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۸۹۷ رکورد از ۸۰۳۹۹۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Proceedings of the american mathematical
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Proceeding of the london mathematical society
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Psycological abstracts
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Psychological bulletin
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Psychogical review
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Psychology
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Psychology in the schools
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Psychology today
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Psychometrika,a Journal devote to the development of psychology.....
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Public affairs information service
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Public health
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Public opinion quarterly
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Publishers weekly the international news magazine of book publishing
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Pure and applied chemistry
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Quarterly journal of economics
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Quarterly journal of speek
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Rea review
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : RCD Magazine
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Reader,s digest
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
Latin periodicals
Latin periodicals[Serial]
عنوان : Reader,s guide to periodical literatur
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو