نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پیشینه ( ۸ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:گزارش فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۵۵ رکورد از ۸۰۳۹۹۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : فرهنگ: علت یا معلول؟
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : جایگاه مردم در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : مقدمه ای بر پردازش حسی و ارزیابی مهارت‌های پایه
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : اخلاق حرفه ای در روانشناسی ورزش
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : فعالیت های بدنی و بهزیستی روانشناختی
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : رفتار سیاسی و چگونگی عملکرد آن در سازمان های ورزشی
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : سارکوپنی چاقی
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : ورزش درمانی و پوکی استخوان
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : نقش تمرین مقاومتی در کاهش وزن و چربی سوزی
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : نقدی بر دیدگاه تمرینات ثبات ناحیه کمری (Core Stabilization)
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : آینده پژوهی در مدیریت ورزشی
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : نظام آموزش چند فرهنگی با محوریت اقوام ایرانی در ورزش
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : مفهوم کانکاشن در پزشکی و عوارض حاصل از آن در تربیت بدنی
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : مفاهیم اتفاقات و آسیبها در تربیت بدنی
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : تأثیر فعالیت تناوبی بالاتنه و پایین‌تنه بر متابولیسم چربی در زنان چاق
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : آموزش غیر خطی در اکتساب مهارت های ورزشی و پیامدهای روانشناختی آن
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : روان شناسان ورزش چه کار می کنند؟
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : ناپایداری مچ پا
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : مدیریت بحران، بحران مدیریت
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
گزارش فارسی
گزارش فارسی[سخنرانی]
عنوان : الگوهای ارتباط موثر
تاریخ نشر : ۱۳۹۶
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو