نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
شعرعربی ( ۴۲ )
قرن۶ ( ۳۵ )
قرن۷ ( ۳۴ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پایان نامه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۷۰۳۳ رکورد از ۸۰۱۵۶۶ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : تعلیم نقاشی متحرک در امر آموزش
پدیدآور : نوری محمودی
تاریخ نشر : ۱۳۵۵
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭‮پق‬۱۰۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : بازنمایی بینش تراژیک در ادبیات داستانی ایران ( بررسی چهار داستان صادق هدایت )
پدیدآور : رضا جاوید
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۶‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭‮پد‬۶۳۱۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : الکنایة بین الأدبین العربی و الفارسی دراسة تطبیقیة علی شعر أعلام الأدبین حتی نهایة العصر العباسی
پدیدآور : عبدالله قادر پریز
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۸‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭‮پد‬۷۲۶۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : برآوردیابی میانگین کران‌دار توزیع نرمال
پدیدآور : علی کریم‌نژاد
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۸‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭‮پد‬۷۴۴۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : بررسی خطاهای نحوی تالش در گونه نوشتاری زبان فارسی
پدیدآور : کیومرث خانبازاده
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۸‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭پ۷۵۱۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : تکوین دولت شبه مدرن ( ارتش و بوروکراسی) در ایران با تاکید بر سالهای‭ ۱۹۲۵ ‬تا‭۱۹۴۱ ‬
پدیدآور : قاسم توکلی
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۸‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭پ۷۵۷۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : نقش شورای امنیت سازمان ملل در توسعه سازوکارهای مبارزه با تروریسم با تاکید بر روند آن پس از‭ ۱۱ ‬سپتامبر‭۲ ۲۰۰۱ ‬
پدیدآور : ابراهیم ولی پور
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۸‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭پ۷۶۴۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : پیامدهای اسلام هراسی در اروپا
پدیدآور : اکبر صداقی
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۸‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭پ۷۶۹۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : تعهدات دولت ها به ترغیب و تضمین رعایت حقوق بنیادین بشر توسط دیگر دولت ها
پدیدآور : امیر ساعد وکیل
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۸‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭پ۷۸۲۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : تطور مفهوم ولایت در ادبیات عرفانی و اندیشه سیاسی شیعه از حمله مغول تا سلطنت فتحعلی شاه قاجار
پدیدآور : مهدی نوابی
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۸‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭پ۷۸۹۲‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
پدیدآور : آزاد کوخایی
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۹‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭پ۷۸۸۱‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : خیانت در حقوق مخاصمات مسلحانه
پدیدآور : زینب اصغری
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۹‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭پ۷۹۲۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : کالبد شکافی چهار انقلاب رنگی صربستان، گرجستان، اوکراین و قرقیزستان: مطالعه تطبیقی انقلابهای رنگی بر اساس مدل کرین برینتون
پدیدآور : زهره دیانی نژاد
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۹‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭پ۷۹۲۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : اثربخشی آموزش مهارت حل اختلاف بر افزایش رضایت مندی زناشویی زوج های شاغل به تحصیل دانشگاه تهران
پدیدآور : محمد رضا ابدی
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۹‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭پ۷۹۵۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : بررسی شاخص های ارزشیابی عملکرد گروه ها و دانشکده های علوم انسانی به منظور تدوین یک مدل ساختاری
پدیدآور : علی محمد رضایی
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۹‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭‮پد‬۸۰۲۷‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : ناسازگاری درون سیستمی : نقد ماده ‭18‬ میثاق حقوق مدنی سیاسی ‭1966‬ در مورد آزادی مذهب
پدیدآور : هیوا خواجوی
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۹‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭‮پد‬۸۰۷۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : تحلیل حالت گذرای سامانه صف‌بندی M[X]/M/1 با ورود گروهی
پدیدآور : کانیاو کمری
تاریخ نشر : ۱۳۸۹
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭‮پد‬۸۱۱۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : بررسی آرای انتقادی در تذکره های مهم فارسی
پدیدآور : شهلا فرقدانی
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۹‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭‮پد‬۸۲۳۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : مفهوم الحب عند ابن حزم اندلسی من خلال ترجمة الکتاب طوق الحمامة فی الفة و الاف
پدیدآور : سمیه السادات طباطبایی
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۹‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭‮پد‬۸۳۰۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : برآوردگرهای پذیرفتنی و ناپذیرفتنی ترکیب خطی میانگین توزیع نرمال یک متغیره و چند متغیره
پدیدآور : سحر قاسمی
تاریخ نشر : ‭۱۳۸۹‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭‮پد‬۸۴۲۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو