نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
ایران ( ۲۴ )
مدیریت ( ۲۲ )
سازمان ( ۱۷ )
Management ( ۱۴ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
آپارات ( ۳۰ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری فارس...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۷۲ رکورد از ۸۰۳۹۹۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : آموزش زبان انگلیسی‭Headway :‬
شماره راهنما :‭‮سی‬،PE،۱۱۳۰،/آ۸۲‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی
عنوان : کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : پروین‭Direct version with parwin pad 2000‬
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
4.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : پروین‭2001‬
ناشر : نوین.
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
5.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : بوستان سعدی [دیسک لیزری]
شماره راهنما :‭PIR،5211،‮ب‍‬۹‬
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
6.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : دوره های آموزش کامپیو تر‭ ۹۵ ‬متوسطه
شماره راهنما :‭QA،76،.76،/د۴‬
مرکز :کتابخانه مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو
7.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : صدای قانون
شماره راهنما :‭cd۱‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
8.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : بانک اطلاعاتی قوانین کشور
شماره راهنما :‭cd۲‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
9.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : مجموعه ماهنامه های اطلاع رسانی حقوقی از‭۴-۱۰ ‬
شماره راهنما :‭cd۳‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
10.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : لوح فشرده تهران بزرگ نسخه ۱
شماره راهنما :‭cd۴‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
11.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : مجموعه مقالات حقوق بشر
شماره راهنما :‭cd۵‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
12.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : حوزه یابی قضایی ایران
شماره راهنما :‭cd۶‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : اصول کافی
شماره راهنما :‭cd۷‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : اصول کافی (گویا) نرم افزار جامع
شماره راهنما :‭cd۸‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
15.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : بانک اطلاعاتی حقوق ( قوانین و مقررات‭(‬
شماره راهنما :‭cd۹‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
16.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : مجموعه آزمون کارشناسی ارشد - حقوق خصوصی
شماره راهنما :‭cd۱۰‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
17.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : معرفی سایت های حقوقی ایران و جهان
شماره راهنما :‭cd۱۱‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
18.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : مجموعه کامل قوانین و مقررات سال‭۱۳۸۵ ‬
شماره راهنما :‭cd۱۲‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
19.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : المعجم ( شامل بیش از‭ ۳۰۰۰ ‬جلد کتاب‭(‬
شماره راهنما :‭cd۱۳‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
20.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : استاد سید خسزو شاهی
شماره راهنما :‭cd۱۴‬
مرکز :کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو