نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
ایران ( ۹ )
دکتری ( ۴ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۸۲۹ رکورد از ۸۰۳۹۹۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : سیستم مالی تحت کنترل
پدیدآور : پژوهشگران: حمید ناظمان، منوچهر عسگری
تاریخ نشر : ۱۳۷۵
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد
شماره راهنما :‭‮طد‬۱‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : میزان بهره‌مندی جوانان از تسهیلات تعاونی‌ها در امر ازدواج
پدیدآور : محقق: عزت الله سام آرام
تاریخ نشر : ۱۳۷۵
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی
شماره راهنما :‭‮طد‬۲‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : مطالعه رابطه تحصیلی - شغلی فارغ‌التحصیلان رشته مترجمی فرانسه دانشگاه علامه طباطبایی در سالهای‭ ۱۳۷۱ ‬تا‭۱۳۷۳ ‬
پدیدآور : ابراهیم کاظمی
تاریخ نشر : ۱۳۷۴
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
شماره راهنما :‭‮طد‬۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : رابطه نوع بزهکاری با پایگاه اجتماعی بزهکاران
پدیدآور : پژوهشگر: محمد حسین بازرگانی
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۴‬
ناشر : دانشگاه علامه طبا طبائی، دانشکده علوم اجتماعی
شماره راهنما :‭‮طد‬۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : نابرابری در برخورداری از تسهیلات مسکن در گروه‌های درآمدی
پدیدآور : پژوهشگر: حمیدرضا ارباب
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۵
ناشر : دانشگاه علامه طبابائی
شماره راهنما :‭‮طد‬۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : ویژگی دانشجویان رشته راهنمائی و مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی از نظر طبقه اجتماعی، بهره هوشی، نمره قبولی دیپلم و علایق شغلی
پدیدآور : پژوهشگر: محمد مهدی محی الدینی بناب
تاریخ نشر : ۱۳۷۴
ناشر : دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت پژوهشی
شماره راهنما :‭‮طد‬۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : بررسی رابطه میزان یادگیری با طول زمان آموزش
پدیدآور : پژوهشگر: پروانه خوشرو
تاریخ نشر : ۱۳۷۵
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
شماره راهنما :‭‮طد‬۷‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : طرح تفضیلی پژوهش پیرامون عملکرد و انتظارات کارکنان، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی
پدیدآور : مجری طرح: قاسم انصاری رنانی
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭‮طد‬۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : بررسی علل فرار مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات
پدیدآور : محقق: محمد ولی کیانمهر
تاریخ نشر : ۱۳۷۵
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭‮طد‬۱۰‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : بررسی میزان کارآیی حرفه‌ای اعضاء هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پدیدآور : پژوهشگر: داریوش نوروزی
تاریخ نشر : بی تا.]
ناشر : دانشگاه علامه طبا طبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
شماره راهنما :‭‮طد‬۱۱‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : طرح کیفیت بخشی مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران
پدیدآور : معاونت برنامه‌ ریزی و نیروی انسانی
تاریخ نشر : بی تا.]
ناشر : اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، معاونت برنامه‌ ریزی و نیروی انسانی
شماره راهنما :‭‮طد‬۱۲‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : طبقه‌بندی مشکلات آموزشگاههای شهر تهران از دیدگاه مدیران
پدیدآور : دبیرخانه طرح کیفیت بخشی مدیریت آموزشی
ناشر : اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی، دبیرخانه طرح کیفیت بخشی مدیریت آموزشی
شماره راهنما :‭‮طد‬۱۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : طبقه‌بندی مشکلات و مسائل مدارس شهر تهران بر اساس قلمروهای ششگانه وظایف مدیران آموزشی به تفکیک دوره‌های تحصیلی و جنسیت در هر منطقه
پدیدآور : دبیرخانه طرح کیفیت بخشی مدیریت آموزشی
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۴‬
ناشر : اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی، دبیرخانه طرح کیفیت بخشی مدیریت آموزشی
شماره راهنما :‭‮طد‬۱۴‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : قلمروهای ششگانه وظایف مدیران آموزشی
پدیدآور : دبیرخانه طرح کیفیت بخشی مدیریت آموزشی
ناشر : اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی، دبیرخانه طرح کیفیت بخشی مدیریت آموزشی
شماره راهنما :‭‮طد‬۱۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : طرح آموزش مدیران مدارس به شیوه تحقیق، نوآوری و حل مساله با تاکید بر روش کارگاههای آموزشی
پدیدآور : دبیرخانه طرح کیفیت بخشی مدیریت آموزشی
تاریخ نشر : بی تا.]
ناشر : اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی، دبیرخانه طرح کیفیت بخشی مدیریت آموزشی
شماره راهنما :‭‮طد‬۱۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : راهنمای مدیریت و رهبری برنامه‌های آموزش مدیران با تاکید بر روش کارگاههای آموزشی
پدیدآور : دبیرخانه طرح کیفیت بخشی مدیریت آموزشی
ناشر : اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی، دبیرخانه طرح کیفیت بخشی مدیریت آموزشی
شماره راهنما :‭‮طد‬۱۷‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : گزارش فعالیتهای برگزاری سومین کارگاه آموزشی مدیران منتخب مدارس شهر تهران (بررسی جاذبه‌ها و دافعه‌ها در اقامه نماز جماعت مدارس شهر تهران)
پدیدآور : دبیرخانه طرح کیفیت بخشی مدیریت آموزشی
تاریخ نشر : ۱۳۷۵
ناشر : اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی، دبیرخانه طرح کیفیت بخشی مدیریت آموزشی
شماره راهنما :‭‮طد‬۱۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : معرفی حرفه مددکاری اجتماعی در ایران و چند کشور جهان
پدیدآور : مجری طرح تحقیق ( پژوهشگر): منیره السادات میربها
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۵‬
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی
شماره راهنما :‭‮طد‬۱۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : بررسی و ارزشیابی محتوای برنامه‌های مصوب شورایعالی برنامه‌ریزی در رشته‌های مترجمی انگلیسی، مترجمی فرانسه، مترجمی آلمانی، مترجمی اسپانیایی و ایتالیایی
پدیدآور : طرح پژوهشی: ابراهیم کاظمی
تاریخ نشر : ۱۳۷۵
ناشر : دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، گروه مترجمی زبان فرانسه
شماره راهنما :‭‮طد‬۲۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : مطالعه روند پذیرش دانشجو و اعتبارات تخصیصی در تعدادی از دانشگاههای تهران طی سالهای‭۱۳۶۵-۷۵ ‬
پدیدآور : محقق: مصطفی شریف
تاریخ نشر : ۱۳۷۶
ناشر : دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد
شماره راهنما :‭‮طد‬۲۶‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو