نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب لاتین ( ۲۹۹۶۹۰ )
مقاله فارسی ( ۳۳۷۲۳ )
مقاله لاتین ( ۳۳۳۶۴ )
کتاب گویا ( ۱۰۲۸۳ )
موضوعات مرتبط
‭politic‬ ( ۳۱۰۴ )
Economics ( ۲۵۹۴ )
Management ( ۲۴۱۷ )
اداره امور ( ۲۲۵۲ )
پدیدآوران مرتبط
‭‬ن‍‭???‬ ( ۲۳۱۷ )
ع╟غ‌ع‍‏ ( ۲۳۱۷ )
ebrary, Inc ( ۱۳۸۸ )
ناشران مرتبط
Routledge ( ۱۰۳۸۸ )
Springer, ( ۹۸۴۱ )
Springer ( ۸۵۶۲ )
Routledge, ( ۵۵۳۶ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۶۷۶۷۰۱ رکورد از ۸۰۳۹۹۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Machine-component grouping in production flow analysis:an approach using a rank order clustering algorithm
پدیدآور : King,J.R.
تاریخ نشر : 1980
شماره راهنما :‭BE-81-10‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Global sex: sexuality and sexual practices around the world
پدیدآور : Judith Mackay
تاریخ نشر : 2001
شماره راهنما :‭ED-81-15‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
3.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Prediction of Recreation therapy behavior of hospitalized adolescents from a behavior classification instrument
پدیدآور : Michael Berard and Ralph Mason Dreger
تاریخ نشر : 1994
شماره راهنما :‭BE-82-5‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : The Meaning of Hebel for Qohelet
پدیدآور : Michael V.Fox
تاریخ نشر : 1986
شماره راهنما :‭L-83-2‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : The Structure and Unity of Ecclesiastes
پدیدآور : James S. Reitman
تاریخ نشر : 1997
شماره راهنما :‭L-83-3‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : A Nonlinear Programming Solution to the Dual Response problem
پدیدآور : Montgomery, Douglas C.
تاریخ نشر : 1993
شماره راهنما :‭BE-83-4‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Combining Taguchi and Response Surface Philosophies: A Dual Response Approach
پدیدآور : Vining,G.G.
تاریخ نشر : 1990
شماره راهنما :‭BE-83-5‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Samuel Beckett and Ecclesiastes on the borders of belief
پدیدآور : Nicholas,Francis W.
تاریخ نشر : 1984
شماره راهنما :‭L-83-6‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Dual Response surface optimization
پدیدآور : Lin,L.J.
تاریخ نشر : 1995
شماره راهنما :‭BE-83-7‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Mixed Resolution designs as alternatives to Taguchi inner/outer Array designs for Robust design problems
پدیدآور : Borrer C.M
تاریخ نشر : 2000
شماره راهنما :‭BE-83-8‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : sex research and sexual conduct in the era of aids
پدیدآور : Gagnon, John
تاریخ نشر : 1988
شماره راهنما :‭ED-83-10‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : The explicit and implicit use of the scripting perspective in sex research
پدیدآور : Gagnon ,John
تاریخ نشر : 1990
شماره راهنما :‭ED-83-11‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Gender preference in erotic relations: The kinsey scale and sexual scripts
پدیدآور : Gagnon, John
تاریخ نشر : 1990
شماره راهنما :‭ED-83-12‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Public productivity measurement disease and cures
پدیدآور : Bouckaert,Geert, Balk. Walter
تاریخ نشر : 1991
شماره راهنما :‭MA-83-15‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
کتاب
کتاب [کتاب]
عنوان : مجموعه مقالات منتخب ۳۰ کنگره استانی پیشگیری اولیه از اعتیاد
پدیدآور : مسئول کمیته ویرایش سعید اکبری‌زردخانه
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۰
ناشر : ناردیس
شماره راهنما :‏‫‬‭HV۵۸۴۰‭‬‭‭/‮الف‬۹م۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Strategy and structural adjustment to regain fit and performance: in deffence of contingency theory
پدیدآور : Donaldson, Lex
تاریخ نشر : 1987
شماره راهنما :‭1‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Effects of the red pen
پدیدآور : Semke, Harriet D.
تاریخ نشر : 1984
شماره راهنما :‭2‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : یادنامه نخستین مراسم تقدیری از دانش آموختگان دانشگاه علامه طباطبائی
تاریخ نشر : ‭۱۳۷۸‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۵۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : On measuring economic efficiency
پدیدآور : kalirajan, K. P.
تاریخ نشر : 1990
شماره راهنما :‭3‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک فارسی[سند]
عنوان : کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان در سال‭۱۳۸۹ ‬
پدیدآور : نصیرزاده، فرشته
تاریخ نشر : ‭۱۳۹۰‬.
شماره راهنما :‭‮الف‬۱۰۵۷‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
مرتب سازی برای بیش از 500 رکورد غیر فعال است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو