نمایش مختصر - دانشگاه علامه طباطبایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب لاتین ( ۲۹۸۹۸۹ )
مقاله فارسی ( ۳۳۷۲۳ )
مقاله لاتین ( ۳۳۳۶۲ )
کتاب گویا ( ۸۰۸۷ )
موضوعات مرتبط
‭politic‬ ( ۳۱۰۴ )
Economics ( ۲۵۸۴ )
Management ( ۲۴۱۲ )
اداره امور ( ۲۲۵۳ )
پدیدآوران مرتبط
‭‬ن‍‭???‬ ( ۲۳۱۷ )
ع╟غ‌ع‍‏ ( ۲۳۱۷ )
ebrary, Inc ( ۱۳۸۸ )
NetLibrary, Inc ( ۱۰۷۸ )
ناشران مرتبط
Routledge ( ۱۰۳۸۰ )
Springer, ( ۹۸۳۹ )
Springer ( ۸۵۶۲ )
Routledge, ( ۵۴۸۸ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۶۷۰۱۱۷ رکورد از ۷۹۶۱۲۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
کتاب [کتاب]
عنوان : نگاهی به دروازه غار
پدیدآور : م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‍ی‌
تاریخ نشر : ‏‫‏‫‬‏۱۳۹۴
ناشر : ثالث
شماره راهنما :‏‫DSR۲۰۷۹‭‬‭/‍ه۸۹م‬۵‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی
عنوان : پوست
شماره راهنما :
مرکز :کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
3.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[منبع الکترونیکی]
عنوان : تعلیم نقاشی متحرک در امر آموزش
پدیدآور : محمودی، نوری
تاریخ نشر : ۱۳۵۵
ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی
شماره راهنما :‭‮پق‬۱۰۹‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
4.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : ق‍ص‍ه‌ م‍ا ب‍ه‌ س‍ر رس‍ی‍د
پدیدآور : ج‍م‍ال‌زاده‌
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۸۱
ناشر : س‍خ‍ن‌
شماره راهنما :‏‫‭PIR۸۰۰۷‏‫‭/ق۵۵
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
5.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : گزیده‌ی آثار کورس سلحشور
پدیدآور : س‍ل‍ح‍ش‍ور
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۸۹
ناشر : نشر قطره
شماره راهنما :‏‫PIR۸۰۹۸‭‬‭ /ل۳۵آ۱۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
6.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : ف‍ی‍ل‌ در پ‍رون‍ده‌
پدیدآور : ن‍وزی‍س‌
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۸۵ ‬
ناشر : ک‍ارن‍ام‍ه‌
شماره راهنما :‏‫‭PG۱۴۱۸‏‫‭/ن۹ف۹
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
7.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : بدن
پدیدآور : رحیمی
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۸۹
ناشر : افراز
شماره راهنما :‏‫‬‭PN۲۰۶۱‏‫‬‭/ر۳ف۹
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
8.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : شکارچی را به عروسی‌ام دعوت کن
پدیدآور : لک
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۰
ناشر : افراز
شماره راهنما :‏‫PIR۸۲۰۱‭‬‭/ک۴۴۷ش۸‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
9.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Machine-component grouping in production flow analysis:an approach using a rank order clustering algorithm
پدیدآور : King,J.R.
تاریخ نشر : 1980
شماره راهنما :‭BE-81-10‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
10.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Global sex: sexuality and sexual practices around the world
پدیدآور : Judith Mackay
تاریخ نشر : 2001
شماره راهنما :‭ED-81-15‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
11.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Prediction of Recreation therapy behavior of hospitalized adolescents from a behavior classification instrument
پدیدآور : Michael Berard and Ralph Mason Dreger
تاریخ نشر : 1994
شماره راهنما :‭BE-82-5‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
12.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : The Meaning of Hebel for Qohelet
پدیدآور : Michael V.Fox
تاریخ نشر : 1986
شماره راهنما :‭L-83-2‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
13.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : The Structure and Unity of Ecclesiastes
پدیدآور : James S. Reitman
تاریخ نشر : 1997
شماره راهنما :‭L-83-3‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
14.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : A Nonlinear Programming Solution to the Dual Response problem
پدیدآور : Montgomery, Douglas C.
تاریخ نشر : 1993
شماره راهنما :‭BE-83-4‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
15.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Combining Taguchi and Response Surface Philosophies: A Dual Response Approach
پدیدآور : Vining,G.G.
تاریخ نشر : 1990
شماره راهنما :‭BE-83-5‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
16.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Samuel Beckett and Ecclesiastes on the borders of belief
پدیدآور : Nicholas,Francis W.
تاریخ نشر : 1984
شماره راهنما :‭L-83-6‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
17.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Dual Response surface optimization
پدیدآور : Lin,L.J.
تاریخ نشر : 1995
شماره راهنما :‭BE-83-7‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
18.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Mixed Resolution designs as alternatives to Taguchi inner/outer Array designs for Robust design problems
پدیدآور : Borrer C.M
تاریخ نشر : 2000
شماره راهنما :‭BE-83-8‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
19.
کتاب
کتاب [کتاب]
عنوان : مجموعه مقالات منتخب ۳۰ کنگره استانی پیشگیری اولیه از اعتیاد
پدیدآور : دانشگاه تهران
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۰
ناشر : ناردیس
شماره راهنما :‏‫‬‭HV۵۸۴۰‭‬‭‭/‮الف‬۹م۳‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
20.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : sex research and sexual conduct in the era of aids
پدیدآور : Gagnon, John
تاریخ نشر : 1988
شماره راهنما :‭ED-83-10‬
مرکز :کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
مرتب سازی برای بیش از 500 رکورد غیر فعال است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو